Previous
Next

Đầu tư phát triển

PPC: Nhiệt điện Phả Lại đầu tư vào Nhiệt điện Hải Phòng

Ngày 25/6/2009 tại Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại, đại diện Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại và đại diện Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã chính thức ký kết Hợp đồng góp đầu tư vào Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Lễ ký hợp đồng góp vốn giữa Nhiệt điện Phả Lại và Nhiệt điện Hải Phòng

Theo đó Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại sẽ góp vốn vào Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng 77.500.000 cổ phần theo mệnh giá, tương đương giá trị vốn góp là 775 tỷ đồng chiếm 15,5% vốn điều lệ.

Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng có công suất đặt là 1.200MW, tổng mức đầu tư trên 1,2 tỷ USD, vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng

Tác giả: Theo: Huyền-TCKT; Xuất bản: 29/06/2009 11:02
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC