Previous
Next

Đầu tư phát triển

PPC ký hợp đồng góp vốn vào Nhiệt điện Quảng Ninh

Ngày 13/5/2009 tại Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại ông Nguyễn Khắc Sơn- Tổng Giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại và ông Vũ Mạnh Hồng- Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đại diện cho lãnh đạo hai Công ty đã chính thức ký kết Hợp đồng góp vốn vào Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh:

Nhiệt điện Phả Lại sẽ góp vốn vào Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng ninh 67.500.000 cổ phần tương đương với 15% vốn điều lệ, giá trị góp vốn được chia làm 2 đợt: đợt 1 góp 40.500.000 cổ phần với số tiền vốn góp 477.900.000.000 đồng, đợt 2 góp 27.000.000 cổ phần với giá mua bán phát hành đợt 2 áp dụng như các các cổ đông hiện hữu của công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh.

Xuất bản: 22/11/2007 01:56
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC