Previous
Next

Giới thiệu chung

Sản lượng điện

Kể từ khi Nhà máy 2 đi vào hoạt động (năm 2002), Nhiệt điện Phả Lại càng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống lưới điện Quốc gia, sản lượng hàng năm đạt trên 6 tỷ kWh điện chiếm khoảng 10% tổng sản lượng điện toàn quốc. Đến năm 2006, Nhiệt điện Phả Lại đã sản xuất được trên 60 tỷ kWh, sản lượng điện năm 2006 đạt trên 7,2 tỷ kWh trong đó Nhà máy 1 đạt trên 2,9 tỷ kWh điện, mức kỷ lục từ khi vận hành đến nay.


Biểu đồ sản lượng điện các nămTác giả: Theo: TCLĐ; Xuất bản: 22/11/2007 09:38
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC