Previous
Next

Bộ câu hỏi thi tuyển

Thi tuyển Công nhân vận hành hoá; Thi tuyển Công nhân vận hành cần trục

Lịch thi cụ thể đối với các chuyên ngành còn lại như sau:

1. Thi tuyển Kỹ sư Kinh tế Năng lượng, Cử nhân Quản trị nhân sự và Cử nhân Luật: từ 8:30 đến 11:00 ngày 28/02/2014.

Địa điểm: Tại phòng thi, toà nhà làm việc dây chuyền 2 của Công ty.

2. Thi tuyển Công nhân vận hành cần trục: Từ 8:30 đến 11:00 ngày 05/3/2014; Địa điểm: Tại phòng thi, toà nhà làm việc dây chuyền 2 của Công ty.

3. Thi tuyển Công nhân vận hành hoá: Từ 13:30 đến 16:00 ngày 05/3/2014; Địa điểm: Tại phòng thi, toà nhà làm việc dây chuyền 2 của Công ty.

các ứng viên có mặt trước thời gian thi ít nhất 15 phút, mang theo Chứng minh Nhân dân.

 

Ban giám khảo chuẩn bị các công việc để tổ chức thi theo lịch.

Noi quy phong thi 2013.doc
BỘ CÂU HỎI CHUYÊN NGÀNH HÓA PHÂN TÍCH.doc
BỘ CÂU HỎI CHUYÊN NGÀNH LÁI CẦN TRỤC.doc

TAGS:
Xuất bản: 21/02/2014 01:19
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC