Previous
Next
PPC: Hoàn thành kế hoạch sản xuất điện 2009

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã sản xuất được 5.968.305MWh điện, hoàn thành kế hoạch sản xuất điện năm 2009.

PPC: Kết quả sản xuất kinh doanh tháng 9 - 2009

Tổng lợi nhuận tháng 9 năm 2009 đạt trên 126 tỷ đồng, tổng lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt gần 1.000 tỷ đồng

PPC:Kết quả sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2009

Tổng lợi nhuận tháng 8 đạt 83,5 tỷ đồng

PPC: Lợi nhuận tháng 7 năm 2009

Tổng lợi nhuận trước thuế tháng 7 năm 2009 đạt 80.146,89 triệu đồng. Tổng lợi nhuận năm 2009 luỹ kế đến 31/07/2009 đạt 787.044,89 triệu đồng

PPC: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 5/2009

Lợi nhuận lũy kế đến 31/5/2009 đạt trên 500 tỷ đồng

Sản xuất kinh doanh tháng 4 năm 2009

Sản xuất kinh doanh tháng 4 năm 2009, PPC đạt tổng lợi nhuận trước thuế trên 112 tỷ đồng

Thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2009

Tổng Lợi nhuận trước thuế tháng 3 năm 2009 đạt trên 100 tỷ đồng, lũy kế đến 31/3/2009 tổng lợi nhuận trước thuế đạt gần 300 tỷ đồng (chưa bao gồm lợi nhuận do chênh lệch tỷ giá)

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2009

Tháng 2/2009 (28 ngày), lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt trên 80 tỷ đồng

Báo cáo sản xuất 9 tháng 2008

Đến hết tháng 9/2008, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại đã hoàn thành 82,8% kế hoạch sản xuất điện năm 2008

Kế hoạch tổng thể

Theo dự tính mức tiêu thụ điện năng ở Việt Nam hàng năm tăng khoảng 16% -17%, năm 2007 và năm 2008 có nguy cơ thiếu điện do các nguồn điện dự kiến không đưa vào vận hành đúng tiến độ. So với các loại hình khác nhiệt điện than có giá thành rẻ, có sản lượng ổn...

Chỉ tiêu SXKD 2007-2009

Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (2007-2009) theo quy định tại Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ và công văn 5248/TC-CST ngày 29/04/2005 của Bộ Tài chính.

Giảm sản lượng Ngày 3 tháng 6 năm 2007

Hoạt động SXKD bị giảm sản lượng:

Kết quả hoạt động SXKD 6 tháng: Lợi nhuận đạt 91,95% kế hoạch năm 2007

Theo số liệu báo cáo nhanh tính hết tháng 6 năm 2007 sản lượng điện sản xuất của Công ty đạt 3.798 triệu kwh bằng 58,75% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế đạt 560 tỷ đồng tăng 10% so với cùng kỳ năm 2006 và bằng 91,95% kế hoạch năm 2007.

  • ALBUM PPC